Hợp đồng sửa chữa nhà ở

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở gồm 6 phần chính về điều khoản kinh tế và trách nhiệm bên A và B (khoán gọn hoặc trọn gói, thi công, xây dựng). Xem nội dung tóm tắt của mẫu hợp đồng.

  • Nội dung công việc đặt khoán.
  • Nguyên vật liệu và tiền vốn ứng trước.
  • Trách nhiệm của bên B.
  • Trách nhiệm của bên A.
  • Thời hạn hợp đồng và phương thức thanh toán.
  • Điều khoản chung.

Lưu ý: Mẫu thường được sử dụng làm hợp đồng sửa chữa, cải tạo nhà ở dân dụng.


Tải mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở miễn phí.

Tải về

Chúc các bạn thành công.

Viết một bình luận